• Yaklaşan Etkinlik: 09-02-2018 / 11-02-2018 - TR-Extreme Bodrum Off-Road Festivali 3. Ayak

BASINDA

 TR- EXTREM BODRUM FEST?VAL?
14-05-2017

TR- EXTREM BODRUM FEST?VAL?

Bodrum Halikarnas Motor Sporlar? Kulübü taraf?ndan Bodrum Belediyesi’nin de destekleriyle 24-25-26 Mart 2017 tarihlerinde bu y?l ilk kez düzenlenen Tr-Extreme Bodrum Festivali, Bodrum Belediye Meydan?’ndan start ald?.

Bodrum’un ev sahipli?inde “Spor, Turizmin Gelece?idir. Bodrum Turizmdir” slogan? ile Türkiye Ulusal Extrem Festivali ba?lad?. CHP Mu?la Milletvekili Ak?n Üstünda?, Bodrum Kaymakam? Bekir Y?lmaz ve Bodrum Belediye Ba?kan? Mehmet Kocadon'un kat?l?m?yla ba?layan festivale Türkiye'nin birçok ?ehrinden 25'i ATV, 5 UYV, 70 adet Enduro olmak üzere çok say?da yar??mac? kat?ld?. Sporseverler de meydanda bulu?arak yar??ç?lara destek oldu. Start öncesi Ba?kan Mehmet Kocadon, organizasyon ekibinden yar?? hakk?nda bilgi ald? ve yar??a kat?lan araçlara da binerek bas?na poz verdi.

Festivale Türkiye’nin farkl? bölgelerinden gelen yar??ç?lar, kendi kategorilerinde Türkiye’nin en iyileri olarak lanse ediliyor. Heyecan ve adrenalinin hissedildi?i festival, Bodrum Arena Motosiklet Parkurunda; Motosiklet (Süper Enduro), ATV – QUAD (Enduro), UTV (Enduro) 1. Klasman, Offroad Bisiklet (Show) ve Jeep (Show) olmak üzere 5 ayr? bran?ta yap?l?yor.

Türkiye’nin birçok yerinde çe?itli motosiklet ve su sporlar? etkinliklerini düzenleyen Halikarnas Motor Sporlar? Kulübü’nün Ba?kan? Faysal ?efkatlio?lu, Bodrum ruhuyla profesyonelce bir yar?? haz?rland???n? ifade ederek, “Geleneksel olmas?n? arzu etti?imiz Tr – Extreme Bodrum Festivali, Bodrum Arena Motosiklet Parkurunda yap?l?yor. Yar??lar?m?za adrenalin seven herkesi bekliyoruz.” dedi.

Bodrum Belediye Ba?kan? Mehmet Kocadon ise tüm yar??ç?lara ba?ar?lar dileyerek, “Spor Bodrum’da olmazsa olmaz bir tutkudur. Spora ve sporcuya önem veren bir belediye ba?kan? olarak böyle adrenalin ve heyecan dolu, Bodrum’un ruhuna çok yak??t???na inand???m?z bir festivalin Bodrum’da yap?l?yor olmas?ndan dolay? gurur duyuyorum. Bodrum Belediyesi olarak destek olmaktan da onur duyuyorum. Umuyorum ki Bodrum’da, alternatif turizm olarak ulusal ve uluslararas? bazda sportif etkinlikler daha çok olur. Bunun için ben de Bodrum Belediye Ba?kan? olarak elimden gelen deste?i vermeye gayret edece?im.” dedi.

Kaynak: Bodrum Belediyesi

http://bodrum.bel.tr/haber/tr-extrem-bodrum-festivali-2017-03-25.html