• Yaklaşan Etkinlik: 09-02-2018 / 11-02-2018 - TR-Extreme Bodrum Off-Road Festivali 3. Ayak

BASINDA

Bodrum TR-Extreme Offroad Festivali ba?l?yor
04-08-2015

Bodrum TR-Extreme Offroad Festivali ba?l?yor

Bodrum'da 24-26 Mart tarihleri aras?nda ilk kez düzenlenecek Bodrum TR-Extreme Offroad Festivali için haz?rl?klar tamamland?.

Bodrum Halikarnas Motor Sporlar? Kulübü (BHMSK) taraf?ndan, Ça?da? Holding A.?. ve Kule Rock City ana sponsorlu?unda 25-26 Mart aras?nda kentte ilk kez Bodrum TR-Extreme Offroad Festivali düzenlenecek. Festival için K?z?la?aç Mevkii'nde haz?rlanan 'ATV-UTV' parkurunda yar?? öncesinde bas?n toplant?s? düzenlendi.

TR-Extreme grubu yöneticisi ve Kule Extrem Team yar??ç?s? Atilla Sertta?, Bodrum TR-Extreme Offroad Festivali'nin ana sponsorlu?unu üstlenen Ça?da? Holding A.?.'nin Yönetim Kurulu Üyesi Da?larca Ça?lar, Bodrum Halikarnas Motor Sporlar? Kulübü Ba?kan? Faysal ?efkatlio?lu ve parkurda antrenman yapan sporcular toplant?ya kat?ld?.

25 ilden 100'ün üzerinde yar??ç?n?n kat?lmas? beklenen etkinlik, 24 Mart'ta Bodrum Belediye Meydan?'ndan verilecek startla ba?layacak. Yar??lar 2 gün boyunca K?z?la?aç Arena Motosiklet Parkuru'nda sürecek. Yar??ta, ATV ve UTV'ler 16 tur, motosikletler ise 10 tur yapacak. Yar??larda kad?n ve çocuk sporcular da yar??acak. (DHA)

Kaynak: birgün.net 

http://www.birgun.net/haber-detay/bodrum-tr-extreme-offroad-festivali-basliyor-152273.html