• Yaklaşan Etkinlik: 09-02-2018 / 11-02-2018 - TR-Extreme Bodrum Off-Road Festivali 3. Ayak

BASINDA

TR-EXTREME BODRUM�A HEYECAN KATTI
04-08-2015

TR-EXTREME BODRUM�A HEYECAN KATTI

Bodrum Halikarnas Motosiklet Kulübü taraf?ndan Bodrum Belediyesi'nin ve Bodrum Ticaret Odas?'n?n da destekleriyle, Ça?da? Holding ve Kule Rock City'nin ana sponsorlu?unda 25-26 Mart 2017 tarihlerinde gerçekle?en Tr-Extreme Bodrum Festivali, Bodrum Belediye Meydan?'ndan start ald?.

CHP Mu?la Milletvekili Ak?n Üstünda?, Bodrum Kaymakam? Bekir Y?lmaz, Bodrum Belediye Ba?kan? Mehmet Kocadon ve BODTO Yönetim Kurulu Ba?kan? Mahmut Serdar Kocadon'un kat?l?m?yla ba?layan festivale Türkiye'nin birçok ?ehrinden çok say?da yar??mac? ilgi gösterdi.  Heyecan ve adrenalinin doyas?ya hissedildi?i festival, Bodrum K?z?la?aç Motosiklet Parkurunda; Motosiklet (Süper Enduro), ATV – QUAD (Enduro), UTV (Enduro) 1. Klasman, Offroad Bisiklet (Show) ve Jeep (Show) olmak üzere 5 ayr? bran?ta yap?ld?. Zaman zaman yaralanan sporcular?n da oldu?u yar??mada kad?n ve çocuk kat?l?mc?lar özellikle dikkat çekti.

Bodrum TR-Extrem Offroad Festivalinin ana sponsorlar?ndan, kendisi de ATV ve Enduro sürücüsü olan BODTO Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Sertta?, “Bodrum'un k?? turizmine katk?da bulunmay? hedefliyoruz. Böylece Bodrum'u motor tutkunlar?n?n bulu?ma noktas? haline getirmek için önemli bir ad?m atm?? olaca??z. Yar??lar için haz?rlanan parkur Türkiye'nin ilk ve en iyi ATV-UTV parkuru oldu. Destek veren ve kat?lan herkese te?ekkür ediyorum.” dedi.

Yar??lar?n y?l içinde birkaç kez daha yap?lmas? hedefleniyor.

Kaynak: Bodrum Ticaret Odas?

http://www.bodto.org.tr/news_detail.php?id=76037&lang=tr